บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่เขียว บอร์ดกำมะหยี่เขียว
– พี้นเป็นชานอ้อยบุกำมะหยี่ สีเขียว
– ขอบอลูมิเนียม ความหนาของขอบ 1.5 ซม
– ขนาด 60*80-120×240 cmจนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ
– แบบติดผนัง