บอร์ดติดประกาศบุกำมะหยี่ แดง

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ บอร์ดกำมะหยี่ บอร์ดกำมะหยี่แดง
– พี้นเป็นชานอ้อยบุกำมะหยี่ สีแดง
– ขอบอลูมิเนียม ความหนาของขอบ 1.5 ซม
– ขนาด 60*80-120×240 cmจนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ
– แบบติดผนัง