บอร์ดติดประกาศบุกำมะหยี่น้ำเงิน

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่น้ำเงิน บอร์ดกำมะหยี่น้ำเงิน

– พี้นเป็นชานอ้อยบุกำมะหยี่สีน้ำเงิน
– ขอบอลูมิเนียม ความหนาของขอบ 1.5 ซม
– ขนาด 60*80-120×240 cmจนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ
– แบบติดผนัง