บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่-สีน้ำเงิน

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่สีน้ำเงิน ขอบไม้ 120 150

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่-สีน้ำเงิน ขอบไม้สัก

– พี้นเป็นชานอ้อยบุกำมะหยี่ สีน้ำเงินหรือชานอ้อยไม่บุกำมะหยี่
– ขอบไม้สัก ลงสีธรรมชาติ
– ขนาด 60×80-120×240 cmจนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ
– แบบติดผนัง