บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่-สีเขียว

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่-สีเขียว ขอบไม้สัก
– พี้นเป็นชานอ้อยบุกำมะหยี่ สีเขียว หรือชานอ้อยไม่บุกำมะหยี่
– ขอบไม้สัก ลงสีธรรมชาติ
– ขนาด 60×80-120×240 cmจนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ
– แบบติดผนัง