บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่สีน้ำเงิน ขอบไม้ 120 150

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่-สีน้ำเงิน ขอบไม้สัก
– พี้นเป็นชานอ้อยบุกำมะหยี่ สีน้ำเงินหรือชานอ้อยไม่บุกำมะหยี่
– ขอบไม้สัก ลงสีธรรมชาติ
– ขนาด120×150cm
– แบบติดผนัง