บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ ขอบอลูมิเนียม
– พี้นเป็นชานอ้อยบุกำมะหยี่ สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว หรือชานอ้อยไม่บุกำมะหยี่
– ขอบอลูมิเนียม ความหนาของขอบ 1.5 ซม
– ขนาด 60*80-120×240 cmจนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ
– แบบติดผนัง