บอร์ดติดประกาศตู้กระจก บานเลื่อน รางหนีบ
– สำหรับติดเอกสาร ติดรูป ติดโปสเตอร์ ติดประกาศต่างๆ
– เป็นกระจกใสบานเลื่อน รางหนีบ 2 บาน
– มีกุญแจล็อคแบบกด
– พี้นเป็นพื้นชานอ้อยบุไม้ก๊อก
– ขนาดมาตรฐาน ตั้งแต่ 60x80cm.ถึง120x240cm.
– ขอบเป็นอลูมิเนียมกล่องสีเงิน
– แบบติดผนัง แขวนผนัง