บอร์ดไม้ก๊อกขอบไม้

บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อกขอบไม้ ขนาด120x240cm
– พี้นเป็นชานอ้อยบุไม้ก๊อก
– ขอบไม้สัก ลงสีธรรมชาติ
– ขนาด120×240cm
– แบบติดผนัง