บอร์ดไม้ก๊อก 80 120

บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก ขอบไม้
– พี้นเป็นชานอ้อยบุไม้ก๊อก
– ขอบไม้สัก ลงสีธรรมชาติ
– ขนาด 80×120 ซม.
– แบบติดผนัง