บอร์ดไม้ก๊อก

บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก ขอบอลูมิเนียม
– พี้นเป็นชานอ้อยบุไม้ก๊อก
– ขอบอลูมิเนียม หนา 1.5 ซม
– ขนาด 60×80-120×240 cm จนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ
– แบบติดผนัง