บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก 120 90

บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก ขอบไม้ขนาด120×90ซม.
– พี้นเป็นชานอ้อยบุไม้ก๊อก
– ขอบไม้สัก ลงสีธรรมชาติ
– ขนาด120×90ซม.
– แบบติดผนัง