บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก 90 120

บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก ขอบไม้ ขนาด90×120ซม.
– พี้นเป็นชานอ้อยบุไม้ก๊อก
– ขอบไม้สัก ลงสีธรรมชาติ
– ขนาด90×120ซม.
– แบบติดผนัง