บอร์ดนอกสถานที่-1

บอร์ดตู้กระจกนอกสถานที่ หลังคาอลูมิเนียม
– เป็นบอร์ดติดประกาศตู้กระจกบานเลื่อน
– กระจกบานเลื่อน 2 บาน
– มีกุญแจล็อคบานกระจกแบบกด
– มีเสาเป็นเหล็กกล่อง พ่นสี
– หลังคามุงด้วยอลูมิเนีบม