บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก ล้อเลื่อน120 240

บอร์ดไม้ก๊อกล้อเลื่อน บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อกล้อเลื่อน
– โครงเหล็กพ่นสี พื้นบอร์ดเป็นชานอ้อยบุไม้ก๊อก
– ล้อเลื่อน มีเบรค และไม่มีเบรค
– มีหลายขนาดมาตรฐาน ตั้งแต่ 60×80 cm. 80×120 cm 120×150 cm.
120×180 cm 120×240 cmจนถึง 120xความยาวตามความต้องการ