บอร์ดไม้ก๊อก ขอบอิสระ-2

บอร์ดไม้ก๊อก ขนาดรวม200×500ซม.
– พี้นเป็นชานอ้อยบุไม้ก๊อก
– ขอบอลูมิเนียมสีเงิน
– ขนาด 60X80-120X240 cmจนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ
– แบบติดผนัง