บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก ขอบไม้

– พี้นเป็นชานอ้อยบุไม้ก๊อก
– ขอบไม้สัก ลงสีธรรมชาติ
– ขนาด 60×80-120×240 cmจนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ
– แบบติดผนัง