ป้ายรับสมัครงาน

ป้ายรับสมัครงาน
-ป้ายรับสมัครงานพื้นเป็นแผ่นพลาสติกสีน้ำเงิน
-ติดสติกเกอร์ตามแบบ
-มีรางสอดแผ่นกระดาษ,แผ่นพลาสติก
-กรอบเป็นอลูมิเนียม
-แบบติดผนัง