บอร์ดกำมะหยี่ขอบไม้

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่-สีน้ำเงิน

บอร์ดติดประกาศกำมะหยี่ ขอบไม้

– พี้นเป็นชานอ้อยบุกำมะหยี่ สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว หรือชานอ้อยไม่บุกำมะหยี่
– ขอบไม้สัก ลงสีธรรมชาติ
– ขนาด 60×80-120×240 cmจนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ
– แบบติดผนัง